Thông báo:

BÀI VIẾT CỦA HÀNH VIÊN  (2 bài)

6695135

Học sinh giỏi có niềm tin như thế nào?

Điểm gặp gở đầu tiên của tất cả các học sinh xuất sắc là chúng có một cơ sở niềm tin rất tích cực, chúng tin rằng chúng có thể và chúng xứng đáng đạt được điểm tuyệt đối. Niềm tin tích cực này truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chúng trong học tập. Nếu giả sử chúng có sơ...

CLB - ĐỘI - NHÓM  (10 bài)

suy nghĩ trong tôi

Chúng ta cần phải tuyên truyền cho mọi người biết về hoạt động của trường ta trên website để mọi người và nhất là học sinh có thể biết và giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập. Trường nên tạo nhiều hơn những CLB để học sinh hoạt động, vui chơi, theo e nghĩ đấy là những hoạt động...